Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Rada peagogiczna

Rada pedagogiczna rozpoczynająca nowy rok szkolny będzie w najbliższy piątek tj. 29 sierpnai br. o godz. 9.00. 
Serdecznie zapraszamy!