Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Konferencja klasyfikacyjna Rad Pedagogicznych ZSK

14 stycznia 2015 (środa) 16:30 19:00

Porządek konferencji:

  • 16:30 - 17:30 - omówienie i przyjęcie wyników klasyfikacji w następującej kolejności: KG i KNOSM II, SKLO, KLP
  • 17:30 - 17:45 - inne zagadnienia istotne dla realizacji zadania opiekuńczego szkół
  • 18:00 -19:00 - szkolenie z zakresu pytań 

    Treść i publikacja:
    ks. Dyrektor 

         2015-01-07