Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Zebranie rodziców ZSK na koniec I półrocza 2014/15

16 stycznia 2015 (piątek) 16:30 18:30

Drodzy Rodzice!

 

Serdecznie zapraszamy Was na śródokresowe zebranie rodziców w piątek 16 stycznia 2015 r. 

Rozpocznie sie ono w Sali Przemienea Pańskiego o godz. 16:30

 

Z wyrazami szacunku

ks. Dyrektor