Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

I Małopolskie Forum Młodych Twórców

24 października zakończył się, odbywający się w Krakowie i Nowym Sączu, cykl imprez artystycznych i edukacynych  w ramach I Małopolskiego Forum Młodych Twórców pod hasłem Dźwięki w czasie i przestrzeni. Przedsięwzięcie, dofinansowane częściowo przez Województwo Małopolskie, zostało zorganizowane w partnerskiej współpracy przez Stowarzyszenie Pro Musica Humana w Krakowie (lider), Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st im F. Chopina w Krakowie oraz Katolickie Liceum Plastyczne w Nowym Sączu. 

Forum zainugurowała 10 października sesja popularnonaukowa poświęcona tematowi Artysta w przestrzeni miasta, szczególnie Krakowa na przestrzeni dziejów, z udziałem prof. Franciszka Ziejki (UJ),  dr Moniki Kuleszy (KUL), dra Piotra Winskowskiego (PK i ASP), mgr Doroty Jędruch (Muzem narodowe), mgr Lidii Kucmierz (POSM II st im Chopina) oraz art. Andrzeja Pasonia (KLP) oraz wernisaż wystawy KLP.
Przez dwa tygodnie odbywały się zajęcia warsztatowe dla uczniów małopolskich szkół artystycznych: w Krakowie - warsztaty kompozytorskie prowadzone przrez prof. Annę Zawadzką - Gołosz, warsztaty orkiestrowe, kameralne i muzyki barokowej prowadzone przez gości specjalnych festiwalu: Jeanne'a Pierre'a Menuge'a oraz Davida Alana Nihila z Francji; w Nowym Sączu - warsztaty z mozaiki raweńskiej dla uczniów  liceów plastycznych z Tarnowa, Nowego Wiśnicza i naszego - Nowego Sącza.
Zwieńczeniem festiwalu była dyskusja o szansach i prespektywach rozwoju i pracy młodych muzyków i plastyków w zawodach artystycznych, którą toczyli: prof. Anna  Zawadzka - Gołosz, Anna Radwan, Adam Balas, prof. Artur Sporniak i prof. Wojciech Widłak, oraz przygotowywany w czasie w/w warsztatow koncert finałowy orkiestry Państwowej Oglnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im F. Chopina w Krakowie pod dyrekcją Jeeanne'a Pierre'a Menuge'a oraz Pawła Maleszki. Znakomity i wzruszający koncert, na którym odbyły się dwa prawykonania utworów J.S. Bacha i A.D. Nihila odbył się 24 października 2014 o godz. 17 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w nowosądeckim Ratuszu zgromadził licznych słuchaczy.

Na zdjęciach obok kika ujęć z tego właśnie koncertu.
 
opr. i publik. ks. Paweł Kochaniewicz