Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Szkoleniowa rada pedagogiczna dla wszystkich szkół ZSK

08 kwietnia 2015 (środa) 15:30 17:30

Drodzy Nauczyciele

 

Aby właściwe zrealizowac ustawowe zalecenie realizacji opinii i orzeczen poradni psychologiczno-pedagogicznych, z ktrego jako szkoła jesteśmy rozliczani, zapraszamy PT Wszystkich Nauczycieli wszystkich przedmiotów (ogólnych i artystycznych) każdej ze szkół ZSK na szkoleniową radę pedagogiczną w dn. 8 kwietnia 2015 w godz.15:30-17:30. Szkolenie poprowadzą panie psycholog i pedagog z PPP. Ze względu na ważnośc tematyki 0 obecnośc obowiązkowa. 

Zajęcia p-rowadzone będą na konkretnych opiniach.

 

ks. Paweł Kochaniewicz

2015-03-31