Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

I warsztaty przygotowujące do egzaminu wstępnego do liceum plastycznego

I warsztaty przygotowujące do egzaminu wstępnego do liceum plastycznego

 

18 kwietnia

 

w godzinach 10.00 - 13.00 

 

Zapraszamy!