Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Egzamin maturalny z języka polskiego

24 kwietnia 2015 (piątek)   -   04 maja 2015 09:00

Komisja egzaminacyjna:

 

sala nr 3

 

Fulara Jacek

Dyrek Elwira

Sroka Dominik

 

sala nr 4

 

Leśniak Beata

Biel Maria

Jarmoliński Aleksander

 

oddelegowanie:

 

Agnieszka Sarnik - JCE

Ks. Edward Kobos - ZSSN