Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Egzamin maturalny z matematyki

24 kwietnia 2015 (piątek)   -   05 maja 2015 09:00

Komisja egzaminacyjna:

 

sala nr 3

 

Bobrowska Wioletta

Kwitowski Wojciech

ks. Pietruszkiewicz Krzysztof

 

sala nr 4

 

Obszarska Ewa

Rosiek Anna

Jarzmik Magdalena

 

oddelegowanie:

 

Horowska Katarzyna - ZSSN

Szyszka Wiesław - JCE