Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Egzamin maturalny z języka angielskiego

24 kwietnia 2015 (piątek)   -   06 maja 2015 09:00

Komisja egzaminacyjna:

 

sala nr 3

 

Bobrowska Wioletta

Wrzeciono Anna

Kumor Anna

 

sala nr 4

 

Leśniak Beata

ks. Puchała Seweryn

s. Krynicka Wanda

 

sala nr 15

 

Fulara Jacek

Sarata Anna

ks. Łobodziński Mariusz

 

oddelegowanie:

Kwitowski Wojciech - JCE

Smoleń Justyna - JCE