Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Egzamin maturalny z matematyki - poziom rozszerzony

27 kwietnia 2015 (poniedziałek)   -   08 maja 2015 09:00

Komisja egzaminacyjna:

 

sala nr 4

 

Bobrowska Wioletta

Zajac Małgorzata

Dobosz Anna

 

oddelegowanie:

Szyszka Wiesław - JCE