Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie

27 kwietnia 2015 (poniedziałek)   -   08 maja 2015 14:00

Komisja egzaminacyjna:

 

sala nr 4

 

Borkowska Beata

Kwitowski Wojciech

Lewicka Katarzyna

 

oddelegowanie: 

 

Dyrek Elwira - ZSSN