Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Egzamin maturalny z geografii

27 kwietnia 2015 (poniedziałek)   -   13 maja 2015 09:00

Komisja egzaminacyjna:

 

sala nr 4

 

Fulara Jacek

Wrzeciono Anna

Sroka Dominik

 

oddelegowanie: 

 

Chlebińska Paulina