Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Egzamin maturalny z historii muzyki

27 kwietnia 2015 (poniedziałek)   -   13 maja 2015 14:00

Komisja egzaminacyjna:

 

sala nr 4

 

Kwitowski Wojciech

Gawron Urszula

Wiśniowska Magdalena