Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Egzamin maturalny z chemii

27 kwietnia 2015 (poniedziałek)   -   15 maja 2015 09:00

Komisja egzaminacyjna:

 

sala nr 4

 

Bobrowska Wioletta

ks. Kobos Edward

Jarmoliński Aleksander

 

oddelegowanie:

 

Szyszka Wiesław - JCE