Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Ustny egzamin maturalny z języka polskiego

27 kwietnia 2015 (poniedziałek)   -   20 maja 2015 08:00

Komisja egzaminacyjna:

 

sala nr 25

 

Rosiek Anna

Gaborek - Ziębiec Anna

 

czas trwania do godz. 16.00