Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Szkolenia z zakresu edukacji cyfrowej

16 czerwca 2015 (wtorek)

Obowiązkowe bezpłatne szkolenie z zakresu edukacji cyfrowej w Nowym Sączu.

 

Szczegółowy harmonogram zobaczysz po kliknięciu tutaj.

ks. Dyrektor