Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Obóz integracyjny klas pierwszych

Drodzy Pierwszoklasiści,

Już wkrótce, tzn. 25 sierpnia,  uczniowie, rozpoczynający naukę w klasach pierwszych katolickiego Liceum Plastycznego, Katolickiego Gimnazjum, Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st i Społecznego Katolickiego Liceum Ogólnmolształcącego rozpoczną wstępne przygotowanie do nauki w w/w szkołach. Na obozie integracyjnym, na który serdecznie zapraszamy, nie tylko juz wczesniej zapoznacie się ze sobą, ale w rmach zajęć teatralno-ruchowych, rekolekcyjnych, kształtujących wyobraxnie i relacje społeczne zdobędziecie umiejętności potrzebne do dobrego "wejścia" w szkołę.

Szczegóły organizacyjne w zakładce Komunikaty/Sekretariatu lub pod tym linkiem.

 

Redakcja i publikacja: ks. Dyrektor