Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Spotkanie autorskie z profesorem Wojciechem Kudybą

W najbliższy czwartek o godz. 1030 w Sali Przemienienia Pańskiego odbędzie się spotkanie wszystkich uczniów SKLO, KLP i IV klasy KNOSM II z prof. W. Kudybą, poeta, prozaikiem literaturoznawcą, dyrektorem instytutu filologii polskiej na UKSW,  autorem powieści „Nazywam się MAJDAN”.