Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Rajd św. Franciszka 2015

02 października 2015 (piątek)

Tradycyjnie zapraszamy

wszystkich Uczniów, Nauczycieli i Rodzicówfot. Robert Zieliński na doroczny Rajd św. Franciszka.

Tym razem udamy sie na Kordowiec (736 m n.p.m.) , Szczegóły orgnizacyjne już wkrótce