Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Zebranie szkoleniowe Rad Pedagogicznych

04 października 2012 (czwartek) 16:30   -   04 października 2012 18:00

Kochani, zapraszam na bardzo ważną  konferencję szkoleniową. Ze względu  na waznośc tematyki - obecność obowiązkowa. Dla osób, które w tym czasie ucza w  innych szkołach lub były chore, materiały z koneferncji zostana udostępnione  w interencie po zalogowaniu. należy się z nimi zapoznać.


Porządek konferencji;


  1. Modlitwa i rozpoczęcie.
  2. wybór protokolantów.
  3. inormacja o najbliższych wydarzeniach w szkole i wspólnocie szkół katolickich
  4. przypomnienie  podstawowych zasad prawa szkolnego.
  5. uwagi dotyczące metodyki nauczania oraz metodyki oceniania, zwłaszcza w szkołach artystycznych.
  6. wstęp do podstawowych wiadomości z zakresu pierwszej pomocy i ewakuacji - p dr st. bryg. Mariusz Chomoncik SA PSP