Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Koncert Jeana Piere'a Menuge'a i Orkiestry Państwowej Ogólnokształcąej Szkoły Muzycznej II stopnia im F. Chopina z Krakowa

29 października 2015 (czwartek) 17:00 18:20