Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

PRÓBNE EGZAMINY GIMNAZJALNE

III G + III KNOSM II

 

2 grudnia próbny egzamin gimnazjalny: hist-wos + j.pol

 

3 grudnia przedmioty przyr. + matematyka

 

4 grudnia j.ang. (podst) + rozszerz.