Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Spotkanie z psychologiem szkół plastycznych w dniu 5 stycznia

Spotkanie z psychologiem - panią Wandą Harash dotyczącym roli rodziców w kształceniu ucznió szkół plastycznych

w dniu 5 stycznia

w sali numer 3 w budynku ZSK o godzinie 16.00.