Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Adoracja Dzieciątka Jezus w Bazylice św. Małgorzaty

Pragniemy poinformować i zaprosić na wspólnotą modlitwę w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu

całą społeczność szkół katolickich, a więc dzieci i młodzież, rodziców, nauczycieli i pracowników:

Katolickiego Przedszkola Niepublicznego im. Świętej Rodziny w Nowym Sączu

Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Franciszka Blachnickiego w Nowym Sączu

Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Nowym Sączu

Zespołu Szkół Katolickich im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Nowym Sączu:


W dniu 17 stycznia 2016 roku – niedziela


Godz. 16. 00 – Adoracja Dzieciątka Jezus w Bazylice św. Małgorzaty

Niech to spotkanie stanie się dla nas wspólną modlitwą w intencji szkół katolickich, a więc w intencji każdego z nas.

Ks. dr Paweł Kochaniewicz – dyrektor ZSK

Ks. mgr Grzegorz Kiełbasa – dyrektor KPN

P. mgr Zbigniew Małek – dyrektor KSP