Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Rady pedagogiczne ZSK

03 lutego 2016 (środa) 16:30

Plan rad:

  • Przypomnienie podstawowych zasad dotyczących oceniania, roli oceny w proesie nauki  i zasad prowadzenia dokumentacji nauczycielskiej - dzienniki i nnne, dostosowań - list p. Minister  i statuty
  • Wnioski z egaminów próbnych i informacja z I etapu przeglądu w kl. III
  • Omówienie efektów programu Bezpieczna+
  • Pełna informacja o grupach zangażowania
  • Komunikaty - nowy sprzęt dostępny do dyspozycji.
  •  

Protokolanci: 

KLP - p. Justyna

KNOSM II  - p. Paulina Chlebińska

SKLO - p. Betata Borkowska

KG - p. Paulina Ondycz