Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Nagroda i wyróznienie dla uczennicy KLP w III Ogólnpolskim Konkursie Plastycznym Geniusz Kresów

Miło nam pinformować, że ucznnica klasy III Katolickiego Liceum Plastycznego Klaudia Stochmal zdobyla wyróznienie oraz nagrodę Prezesa Zamojskiego Towarzystwa "Renesans", za prace inspirowane twórczością tegorocznego patrona konkursu - Bolesława Leśmiana. Konkurs dla liceów plastycznych współorganizowany był przez Lieum Plastyczne w Zamościu oraz Zamojskie Towrzystwo "Renesans" pod patronatem Centrum Edukacji Artstycznej.