Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Egzamin dyplomowy w Katolickim Liceum Plastycznym

27 kwietnia 2016 (środa) 11:00 19:00

Egzamin dypolomowy katolickiego LIceum Plastycznego odbędzie się 27 kwietnia 2016 w godiznach od 11 do okło godz. 19. Obrona  w częsci praktycznej ma charkater publiczny. Do udziału dopuszcza się przedstawicieli ASP w Karkowie oraz gości zaproszonych przez dyplomantów.

ks. Dyrektor