Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Matura - chemia, geografia, fizyka

13 maja 2016 (piątek)

 

CHEMIA  9.00 - 12.30 

 

GEOGRAFIA  14.00 - 17.00

 

GEOGRAFIA SZ  14.00 - 17.00