Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

CO WCIĄGA TWOJE DZIECKO ?

Czy wiesz co czyta i ogląda Twoje dziecko? 
Dlaczego dzieci są czasami tak agresywne? 
Co może niszczyć osobowość Twojego dziecka? 
Czy telewizja i komputer jest dobrym wychowawcą?

 

PIĄTEK   17.30 – 19.00

Sala Przemienienia Pańskiego

 

Spotkanie poprowadzi mgr Małgorzata Więczkowska - pedagog, medioznawca, twórca Innowacyjnego Serwisu Internetowego Edukacja Medialna.

Autorka licznych artykułów, recenzji w czasopismach i specjalistycznych publikacjach (Egzorcysta, Grupa i zabawa, Wychowanie na co dzień, Sekty i Fakty, Wychowawca, Media a Edukacja, Poznań 2000; Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością., Lublin 2007, Nauczyciel wobec szans i zagrożeń edukacyjnych, Kraków 2009). Uczestniczka cyklu audycji radiowych. telewizyjnych dotyczących wychowania dzieci i ochrony przed współczesnymi zagrożeniami (Przemoc w Internecie - dziecko w zagrożeniu, Komputer w rodzinie, Dorastanie przed ekranem, Neopogaństwo w przekazach dla dzieci). W 2012 roku prestiżowe krakowskie „Wydawnictwo M” opublikowało jej znakomitą książkę pt. „Co wciąga twoje dziecko?”