Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Święto Szkoły i Dzień Edukacji Narodowej w naszej wspólnocie.

15 października 2012 (poniedziałek) 10:00   -   15 października 2012 14:00

 

 


teksty pieśni na Mszę świętą 0.01 MB teksty pieśni na Mszę świętą