Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Konkurs wiedzy o życiu bł. P. J. Frassati

12 października 2012 (piątek)

Projekty:
- plastyczny,
- muzyczny,
- literacki