Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Sprawozdanie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2013

Szanowni Państwo, ninijeszym udostęniamy sprawozdanie finsowe i merytoryczne  Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2013.

Sprawozdania sporzaono wg wzorów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Informacja dodatkowa do bilansu KSO za rok 2013 0.14 MB Informacja dodatkowa do bilansu KSO za rok 2013
 

Rachunek wyników finasowych KSO za rok 2013 0.2 MB Rachunek wyników finasowych KSO za rok 2013
 

Bilan Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2013 0.2 MB Bilan Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2013
 

Sprawozdanie Merytoryczne KSO za rok 2013 0.47 MB Sprawozdanie Merytoryczne KSO za rok 2013