Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

JĘZYK ANGIELSKI wymagania edukacyjne kl.1

W załączniku poniżej znajdują się wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla kl. I KNOSSP


Wymagania edukacyjne z języka angielskiego 0.04 MB Wymagania edukacyjne z języka angielskiego