Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

II miejsce w konkursie „Zaprogramuj smoka” zorganizowanym w ramach Małopolskiego Festiwalu Programowania

II miejsce w konkursie „Zaprogramuj smoka” zorganizowanym w ramach Małopolskiego Festiwalu Programowania

 

http://malopolskakoduje.pl/wyniki-konkursu-zaprogramuj-smoka/

 

W kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:

2. Kacper Wójcik

Katolickie Gimnazjum im. bł. Piotra Jerzego Frassati,

tytuł pracy „Przygody Smoka Drakusia”, Scratch, opiekun naukowy Anna Wrzeciono

 

Gratulujemy!