Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Wspomnienie św. Cecylii - Patronki muzyki kościelnej

21 listopada 2012 (środa) 12:30   -   22 listopada 2012 13:30

 

Katolicka Ogólnokształącąca Szkola Muzyczna Ii stopnia w Nowym Sączu pragnie wraz ze swoimi kolegami koleżankami uczcić dzień św. cecylii Patronki muzyki kościelnej.

 

Okazją do tego będzie minikoncert rozpoczynający śródokresowe zebranie rodziców o godzinie 17 tej.

Wszystkich rodziców i uczniów serdecznie zapraszamy.