Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Inauguracja roku szkolnego - 4 września 2017

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO

2017/2018 – 4.09.2017 ROKU

 

o godz.11.00 w Bazylice Św. Małgorzaty odbędzie się uroczysta Msza Święta inaugurująca nowy rok szkolny – w Mszy Św. uczestniczą wszyscy nauczyciele i uczniowie szkoły.

 

Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie w budynku szkoły.