Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Próba Zespołu Muzycznego 4 września

Próba Zespołu Muzycznego z panią Sylwią Tomaszewską odbędzie się o 8.00 w poniedziałek.
ZAPRASZAMY wszystkich uczniów KNOSM II.