Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Zbiórka dla dzieci z Ukrainy

Do czwartku zbieramy jeszcze przedmioty szkolne:

  • zeszyty, bloki, kolorowe papiery
  • ołówki, kredki, długopisy, flamastry
  • piórniki, plecaki itp.

oraz pieniądze ( puszka przy szkolnym sklepiku).

 

Jeśłi możez podziel się z potrzebującymi.

Rzeczy można składać w szkolnej bibliotece lub do pań nauczycielek: P.Kochanek, B.Leśniak i A.Wrzeciono