Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Msza św. pierwszopiątkowa i ofiarowanie szkól katolickich Matce Bożej Niepokalanej

07 grudnia 2012 (piątek) 08:00 09:00

Uczniowie KLP i SKLO idą pod opieką WFistów i p. Joanny Gurgul, Gimnazjum - pod opieką nauczycieli z I i II lekcji