Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

ZASTĘPSTWA luty

ZASTĘPSTWA
Imię i nazwisko nauczyciela Godz. lekcyjna Klasa Zastępstwo Uwagi
Nauczyciele mający zastępstwa, przejmują także dyzury za nieobecnego nauczyciela
środa 7 luty 2018
p. P. Bobrowski 1 2 LO M LP godz. później
2 3 LP z j. franc.
3 2 KG z j. franc.
4 1 M p. A.Wrzeciono
p. M.Mirek-Krause 1 2 LO LP M godz. później
2 3 LO LP z j. franc.
3 2 KG M z j. franc.
czwartek 8 luty 2018
p. P. Bobrowski 6 1 LP M p. A.Sarnik
7 2 KG M p. J.Fulara
p. M.Mirek-Krause 6 1 LP M p. A.Sarnik
7 2 KG M p. J.Fulara

 

 

ZASTĘPSTWA
Imię i nazwisko nauczyciela Godz. lekcyjna Klasa Zastępstwo Uwagi
Nauczyciele mający zastępstwa, przejmują także dyzury za nieobecnego nauczyciela
środa 7 luty 2018
p. M. Zając 1 3 LO godz. później
2 2 KG M p. K. Sadecka
5 3 KG p. E. Dyrek
9-10 2 LO do domu
czwartek 8 luty 2018
p. M. Zając 5-6 4 LP z rozsz. z j.pol
piątek 9 luty 2018
p. M. Zając 4 3 LO p. P. Kochanek
5 1 M p. G. Stanny
6 1 LP 4M p. A. Wrzeciono