Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Konkurs plastyczny dla dzieci klas IV-VII szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej TEMAT: Śladami błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego

 

WYNIKI KONKURSU:

Kategoria: Gimnazjum

NAGRODY:

Grand Prix – Dominika S.

I miejsce –Dominika Cz.

II miejsce - Antonina Cz.

III miejsca – Magdalena H.

 

o szczegółach odbioru nagród poniformujemy telefonicznie.

 

w kategorii szkół podstawowych Jury nie przyznało nagród.


ZGODA RODZICÓW + Formularz zgłoszeniowy 0.32 MB ZGODA RODZICÓW + Formularz zgłoszeniowy