Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 2012 (czwartek) 16:00

 

Uroczystości szkolne

  •  - wystrój gazeteki historycznej
  • - modlitwa z ofiary i przesladowców
  • akcja IPN - Zapal światło wolności
  • - w miare możności projekcja filmu K. Kuza Śmierć jak kromka chleba  (film jest o dyspozycji w bibliotece szkolnej - dytsrybucja IPN)

Uroczystości miejskie - po południu:

  • 16:00 - Msza świeta w kosciele Matki Bożej Niepokalanej
  • 17:15 - Uroczystośći pod pomnikiem przy rondzie Solidarności


Zachęcamy wszystkich uczniów pracowników do wzięcia udziału także w uroczystośćiach popołudniowych

Obowiązkow uczestniczy we mszy św o 16 tej poczet sztandarowy

Ubieramy się elegancko, mona w ciemnych kolorach.