Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

I miejsce w III MIEJSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM

I miejsce w III MIEJSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM Poezji Religijnej

organizowanym przez I LO w Nowym Sączu

dla JADWIGII KONDRACKIEJ

Gratulujemy !