Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Zuzanna Slowińska finalistką Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego

ZUZANNA SŁOWIŃSKA - uczennica Katolickiej Niepublicznej Ogólnoksztalcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w finale wojewódzkim otrzymala tytuł

finalisty MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2017/2018

 

GRATULUJEMY !