Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

szkolenie 30 maja

Dyrekcja ZSK informuje, że w dniu 30 maja od godz. 800 – 1300

jest obowiązkowe szkolenie dotyczące RODO.

Obecność wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły jest obowiązkowa.

 

W tym dniu uczniowie LO i KG mają wolny dzień,

 

natomiast uczniowie KLP i KNOSM II st.  zaczynają lekcje o godz. 1300.