Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Zebranie Rad Pedagogicznych

Wszystkich nauczycieli uprzejmie informujemy, że w dniu 12 wrzesnia 2018 o godz. 16:30 w sali 16 rozpocznie sie zebranie Rad Pedagogicznych szkół Zespołu szkół Katolickich. Szczegóły w linku poniżej dostęnym dla nauczycieli