Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Rajd św. Franciszka - zaproszenie i informacja dla Rodziców

Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie

 

Jak co roku zaprszamy Was do udziału w Rajdzie św. Franciszka, organizawanym przez szkoły naszego Zespołu jako ważne wydarze nie wspólnoty szkolnej. tym razem udajemy się polanę Cyrla (860 m npm) w paśmie Jaworzyny Dlatego liczymy na liczna obecność. Poniżej zamieszona jest szczegółowa informacja wraz z regulaminem, a w załączniku do wydrukowania na dole informacji jest jeszcze zgoda Rodziców  na rajd.

 

Informacja o rajdzie św. Franciszka 2018 wraz z regulaminem i zgoda na uczestnictwo

Szanowni Państwo,

 • Tradycją Zespołu Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati jest przypadający na 4 października (o ile nie przeszkodzi temu pogoda) Rajd św. Franciszka. Obowiązkowo biorą w nim udział wszyscy uczniowie wszystkich szkol należących do Zespołu, chyba że mają wyraźne przeciwwskazania zdrowotne.
 • Rajd jest elementem edukacji zdrowotnej, realizowanej międzyprzedmiotowo w ramach wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, biologii jak tez edukacji przyrodniczo, ekologicznej, artystycznej oraz ważnym wydarzeniem formacyjnym. Celem rajdu jest zachęcenie uczniów do aktywnego wypoczynku w przyrodzie, kształtowanie umiejętności zachwytu pięknem świata oraz kształtowanie postawy pokonywania trudność, pozytywnego nastawienia do wysiłku oraz nauka prostoty, skromnego stylu życia, radości i cieszenia się światem i życiem i wzajemnej troski i odpowiedzialności za siebie. Patronem rajdu i zarazem wzorcem, który chcemy promować jest św. Franciszek, który ukazuje nam taki właśnie styl życia. Ponadto wyjście w góry jest też rodzajem wychowania, z którego bardzo twórczo korzystał patron szkoły bł. P.J. Frassati do własnego rozwoju.
 • Tym razem udamy się na rajd na Cyrlę (860 m npm) w Paśmie Jaworzyny w Beskidzie Sądeckim. Wszystkie klasy idą główna drogą dojazdową z Rytra do schroniska na Cyrli i tą samą drogą wracają. Dojazd z Nowego Sącza do Rytra pociągiem o godz. 8.20, powrót do Sącza ok 15-15:30. W programie rajdu Msza św. Na Cyrli, oraz konkursy: fotograficzny, przyrodniczy, literacki i franciszkański.  Na szczycie istnieje możliwość skorzystania po Mszy św. z wyżywienia w schronisku na własny koszt.

Regulamin rajdu

 1. Uczniowie uczestniczą w rajdzie klasami wraz z wychowawcami lub wydelegowanymi nauczycielami.
 2. Zbiórka uczniów 4 października o godz. 8:00 na dworcu kolejowym w Nowym Sączu. Osoby dojeżdzające codziennie do szkoły od strony Piwnicznej lub Starego Sącza, mogą się zebrać na stacji kolejowej w Rytrze o godz. 8:40 lub wsiąść do pociągu w Starym Sączu, ale należy to zaznaczyć poniżej.
 3. Wyjazd pociągiem o godz. 8:20 z dworca kolejowego w Nowym Sączu na koszt własny (ok 4 zł).
 4. Na rajd należy zabrać stosowne wygodne buty, stosowna do pogody odzież, zażywane lekarstwa, oraz picie i kanapki. W schronisku na Cyrli można sobie kupić coś ciepłego. Należy ze sobą zabrać telefon, aparat fotograficzny, jeśli go ktoś posiada oraz ewentualnie papierowy egzemplarz mapy, jeśli go ktoś posiada.
 5. Uczniowie idą grupami w ramach swoich klas ze swoimi opiekunami. Tempo dostosowuje się do najsłabszej osoby w grupie klasowej. Uczniowie lepiej kondycyjnie przygotowani nie oddalają się od swojej grupy.
 6. Po drodze należy zrealizować zadania fotograficzne i przyrodnicze, przygotować jeden śpiew oraz starać się podziwiać piękno świata oraz pomagać sobie wzajemnie.
 7. W trakcie rajdu należy zachować się w sposób bezpieczny dla siebie i innych, godny ucznia szkoły katolickiej, artystycznej i td W razie niesubordynacji, zachowania niebezpiecznego dla siebie lub innych czy korzystania ze środków wpływających na świadomość i bezpieczeństwo zastosowane zostaną procedury dyscyplinarne.
 8. W razie niepogody może nastąpić zmiana terminu rajdu, o czym uczniowie i rodzice zostaną powiadomieni na stronie internetowej www.frassati.edu.pl do godz. 20:30 w dniu 3 października oraz mailowo. 

Informacja o Rajdzie św. Franciszka 2018, regulamin oraz zgoda Rodzicóww 0.05 MB Informacja o Rajdzie św. Franciszka 2018, regulamin oraz zgoda Rodzicóww

Rodziców, którzy nie otrzumali druków od dzieci prosimy, aby załączony plik z informacją, regulaminem  i tekstem zgody wydrukować, podpisać i dać dziecku lub skan przesłać do szkoły, a potem doręczyć oryginał. W ostaniej linijce wspiujemy informację o tym gdzie się stawi dziecko na początek rajdu , tzn czy w Nowym Sączu na dworcu kolejowym czy w Starym Sączu na przystanku czy już w Rytrz na ptrszytsanku kolejowym.