Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Msza święta - pierwszy piątek

W dniu 6 września (piątek) w naszej wspólnocie odbędzie się msza św. pierwszopiątkowa o godzinie 10.40 (4 lekcja).

Uczniowie wychodzą do kościoła wraz z nauczycielami uczącymi na 4 lekcji.

Obowiązuje strój galowy.