Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Zebranie Samorządu Szkolnego

Zapraszamy Samorząd Klasowy poszczególnych klas Zespołu Szkół Katolickich na spotkanie, które odbędzie się w dniu 23 września (poniedziałek) na długiej przerwie o godzinie 13.05 w sali nr 4.