Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Posiedzenie rad Pedagogicznych ZSK i SKLO

Uprzejmie zapraszamy wszystkich uczących w:

Katolickim Liceum Sztuk Plastycznych

Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st

Społecznym Katolickim Liceum Sztuk Plastycznych

 

na posiedzenie rad Pedagogicznych w dniu 13 listopada 2019 , które rozpocznie się o godz 16:00 dl SKLO i KNOAM II a o godz 16:40 dla KLSP

Obecność wszystkich obowiązkowa

Zarządzednie w tejs prawie i program dostepne  pod ponizszym linkiem po zalogowaniu:

 

Z wyrazami szacunku  ks.Paweł Kochaniewicz